Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

17,00

Κορνίζα  Αλουμινίου Οβάλ Ασημί .

Διαστάσεις :13 χ 18

3 σε απόθεμα

000

Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

Η Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί, είναι ελληνικής κατασκευής ,παράγεται με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων ,με αυστηρές προδιαγραφές και συνεχή ποιοτικό έλεγχο. Το υλικό κατασκευής της είναι από αλουμίνιο .Είναι περασμένη με ειδικό βερνίκι φούρνου ώστε να αυξάνεται αρκετά η διάρκεια ζωής της. Είναι οβάλ λεία και έχει γωνίες που δίνουν όψη τρισδιάστατη . Στην βάση της κορνίζας  από κάτω ,έχει υποδοχή για βίδες στην περίπτωση που θέλετε να την τοποθετήσετε μόνιμα επάνω στο μνημείο. Στέκεται και χωρίς να κολληθεί .

=======================================================================

Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

Εὐχή εἰς κεκοιμημένους

Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ Θεός τῆς παρακλήσεως, ὁ τόν θάνατον καταργήσας, ὁ τόν διάβολον καταπατήσας καί ζωήν χαρισάμενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ὁ Θεός τῶν πνευμάτων ἡμῶν, ὁ Θεός τῶν ἁγίων, ἡ ἀνάπαυσις τῶν θλιβομένων, ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ δούλου Σου, ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ὅθεν ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός· καί παράσχου αὐτῷ εἰς κόλπους Ἀβραάμ καί πάντων τῶν Ἁγίων καταζῆναι· καί τοῖς πενθοῦσιν χάρισαι παραμύθιον, τῶν θλιβομένων ὁ Σωτήρ, τῶν ὀλιγοψύχων ἡ παραμυθία· φύλαξον δέ ἡμᾶς, ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καί ἐν τῷ μέλλοντι.

Οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

==================================================================

Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

(Μάρκον 8,34-9,1).

«Είπεν ο Κύριος · όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι· ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν · ος δ’ αν απολέση την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν· τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; ος γαρ εάν επαισχυνθή με και με τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός, αυτού μετά των αγγέλων των αγίων. Και έλεγεν αυτοίς· αμήν λέγω υμίν ότι εισί τινός των ώδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσωνται θανάτου έως εάν ίδωσι την βασιλείαν του θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει».

====================================================================

Ἡ Χάρις, πού δέχονται ἀπό τόν Κύριο οἱ κοιμηθέντες ἀδελφοί μας, δέν εἶναι λιγότερη ἀπό ἐκείνην πού δεχόμαστε οἱ ζῶντες. Διότι ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μεταδίδει τόν ἑαυτόν Του καί στούς κοιμηθέντας «κατά τρόπο πού μόνον Αὐτός γνωρίζει».

Κορνίζα Αλουμινίου Οβάλ Ασημί

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1 kg
Διαστάσεις 6 × 15 × 20 cm