Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο

Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο

450,00

Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο

Διαστάσεις:  16,5 χ 8 εκ.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

000

Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο

Το Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο κατασκευάζεται  με μεράκι από έμπειρους τεχνίτες σύμφωνα με την  παραδοσιακή τέχνη  της εκκλησιάς μας. Το υλικό κατασκευής του είναι από ασήμι . Έχει μπουκαλάκι γυάλινο εσωτερικά για την καλύτερη η φύλαξη του αγίου μύρου .

Υπάρχει η επιλογή σε πινέλο ή μπίλια .

Αποστολή σε 10 εργάσιμες ημέρες .

================================================================

Τὸ  Ἅγιον Μύρον εἶναι θεσμὸς καθαρῶς χριστιανικός. Ἐν τούτοις, ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ, ἀπαντῶσι προδιατυπώματα τοῦ Ἁγίου Μύρου, καὶ συγκεκριμένως ἐν τῇ Πεντατεύχῳ καθορίζεται ὁ τρόπος τῆς παρασκευῆς, τὰ ὑλικὰ τῆς συνθέσεως καὶ ἡ χρῆσις «μύρου» παρασκευαζομένου ὑπὸ εἰδικοῦ «μυρεψοῦ», «τέχνη μυρεψοῦ». «Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσὴν λέγων· καὶ σὺ λάβε ἡδύσματα, τὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς πεντακοσίους σίκλους καὶ κινναμώμου εὐώδους τὸ ἥμισυ τούτου διακοσίους πεντήκοντα καὶ καλάμου εὐώδους διακοσίους πεντήκοντα καὶ ἴρεως πεντακοσίους σίκλους τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν ἲν καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνη μυρεψοῦ· ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται. Καὶ χρίσεις ἐξ αὐτοῦ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν λυχνίαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἁγιάσεις αὐτά, καὶ ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῶν ἁγιασθήσεται. Καὶ Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ χρίσεις καὶ ἁγιάσεις αὐτοὺς ἱερατεύειν μοι. Καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λαλήσεις λέγων· ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως ἅγιον ἔσται τοῦτο ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. Ἐπὶ σάρκα, ἀνθρώπου οὐ χρισθήσεται, καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς ὡσαύτως· ἅγιόν ἐστι καὶ ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν. Ὃς ἂν ποιήσῃ ὡσαύτως, καὶ ὃς ἂν δῷ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀλλογενεῖ, ἐξολοθρευθήσεται ἔσω τοῦ λαοῦ αὐτοῦ».(Ἔξοδος 30, 22-33) Διὰ τοῦ μύρου τούτου ἐχρίοντο ἐπίσης καὶ  οἱ  βασιλεῖς.

Μυροδοχείο Μπουκαλάκι Μπίλια Ασημένιο

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1 kg
Διαστάσεις 10 × 10 × 20 cm