Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Άγιοι Ραφαήλ – Νικόλαος – Ειρήνη Υφαντό

Άγιοι Ραφαήλ – Νικόλαος – Ειρήνη Υφαντό

5,009,00

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Υφαντό

Διατίθεται σε δύο διαστάσεις :

26 χ 10 εκ. και  36 χ 20 εκ.

Clear
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
000

Συμπληρώστε την αγορά σας

Άγιοι Ραφαήλ – Νικόλαος – Ειρήνη Υφαντό

Η εικόνα Άγιοι Ραφαήλ – Νικόλαος – Ειρήνη Υφαντό είναι κατασκευασμένη από χρυσοκλωστές αρίστης ποιότητος και περίτεχνα μεταλλικά πλαίσια στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας.

Διατίθεται σε δύο διαστάσεις :

26 χ 10 εκ. και  36 χ 20 εκ.

============================

Βιογραφία

Οἱ ῞Αγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη συγκαταλέγονται στή χορεία τῶν Νεοφανῶν ῾Αγίων καί μάλιστα ἐκείνων πού ἐμαρτύρησαν σχεδόν ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά μέ τό βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Οἱ πρῶτες πληροφορίες γιά τήν ὕπαρξη τῶν ῾Αγίων ἱστοροῦνται μέ θαυματουργικό καί ἀποκαλυπτικό τρόπο ἀπό τό ἔτος 1959. ᾿Από μιά ἀνασκαφή πού ἔγινε στή Θερμή τῆς Λέσβου ἀνακαλύφθηκε ὁ τάφος ἑνός ἀγνώστου προσώπου, πού ὅπως ἀποκαλύφθηκε σέ συνεχή ὁράματα, ἀνῆκε στόν ῞Αγιο ῾Ιερομάρτυρα Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε μαζί μέ τόν ῞Αγιο ῾Οσιομάρτυρα Νικόλαο καί τήν ῾Αγία Εἰρήνη. ῾Ο τάφος καί τό λείψανο τοῦ ῾Αγίου Νικολάου ἀνακαλύφθηκαν στίς 13 ᾿Ιουνίου 1960.

῾Ο ῞Αγιος Ραφαήλ καταγόταν ἀπό τούς Μύλους τῆς ᾿Ιθάκης καί ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1410. Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος Λάσκαρης ἤ Λασκαρίδης καί ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Διονύσιος. Πρίν γίνει κληρικός εἶχε σταδιοδρομήσει στό βυζαντινό στρατό καί ἔφθασε μάλιστα σέ μεγάλο βαθμό. Σέ λικία τριάντα πέντε ἐτῶν ἐγνώρισε ἕναν ἀσκητικό καί σεβάσμιο γέροντα, τόν ᾿Ιωάννη, ὁ ὁποῖος τόν προσείλκυσε στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Κάποια Χριστούγεννα ὁ γέροντας κατέβηκε ἀπό τόν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του, γιά νά ἐξομολογήσει καί νά κοινωνήσει τούς στρατιῶτες, καί ἐκήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τότε ὁ ἀξιωματικός Γεώργιος, ὅταν ὁ γέροντας κατέβηκε πάλι τά Θεοφάνεια, ἀποχαιρέτησε τούς στρατιῶτες καί τόν ἀκολούθησε.

Μετά τήν κουρά του σέ μοναχό ἐχειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἀλλά ἐτιμήθηκε καί μέ τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί τοῦ πρωτοσυγκέλλου. Μαζί δέ μέ τίς ἄλλες ἀποκαλύψεις ὁ ῞Αγιος Ραφαήλ ἀπεκάλυψε ὅτι ἀπεστάλη ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στήν ῾Εσπερία, στήν πόλη τῆς Γαλλίας πού ὀνομάζεται Μορλαί, γιά νά ἐκπληρώσει τήν ἐντολή πού τοῦ ἀνατέθηκε. Τό γεγονός αὐτό ἔλαβε χώρα λίγο πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ᾿Ακόμη ἀπεκάλυψε ὅτι ἐκήρυξε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στήν ᾿Αθήνα, στό λόφο πού εἶναι τό μνημεῖο τοῦ Φιλοπάππου.

Λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, περί τό ἔτος 1450, ὁ ῞Αγιος εὑρέθηκε μετά ἀπό περιπλανήσεις στήν περιοχή τῆς Μακεδονίας καί ἐμόναζε ἐκεῖ.

Κοντά στόν ῞Αγιο Ραφαήλ εὑρισκόταν ἐκεῖνο τό διάστημα ὁ ῞Αγιος Νικόλαος ὡς ὑποτακτικός. ῾Ο Νικόλαος ἐκάρη μοναχός καί στή συνέχεια ἐχειροτονήθηκε διάκονος. Θεωρεῖται Θεσσαλονικεύς στήν καταγωγή, ἄν καί ἀναφέρεται ὅτι ἐγεννήθηκε στούς Ράγους τῆς Μηδίας τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας. ῾Ωστόσο ἐμεγάλωσε καί ἀνδρώθηκε στή Θεσσαλονίκη.

Μόλις ἔπεσε Κωνσταντινούπολη στά χέρια τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλαν ὁρμητικά στή Θράκη, καί καταλύθηκε ὁριστικά βυζαντινή αὐτοκρατορία, ὁ φόβος γιά γενικούς διωγμούς κατά τῶν Χριστιανῶν ἐστάθηκε ὡς ἀφορμή νά καταφύγει ὁ ῞Αγιος Ραφαήλ μέ τή συνοδεία του ἀπό τό λιμάνι τῆς ᾿Αλεξανδρουπόλεως στή Μυτιλήνη. ᾿Εκεῖ ἐγκαταστάθηκε μαζί μέ ἄλλους μοναχούς στήν παλαιά μονή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, ὁποία στό παρελθόν ἦταν γυναικεία καί ἦταν χτισμένη στό λόφο Καρυές κοντά στό χωριό Θερμή. ῾Ηγούμενος τῆς μονῆς ἐξελέγη στή συνέχεια ὁ ῞Αγιος Ραφαήλ.

῎Επειτα ἀπό μερικά χρόνια, τό ἔτος 1463, Λέσβος ἔπεσε στά χέρια τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι σέ μιά ἐπιδρομή τους στό μοναστήρι συνέλαβαν τόν ῞Αγιο Ραφαήλ καί τόν ῞Αγιο Νικόλαο, τή Μεγάλη Πέμπτη τοῦ ἰδίου ἔτους. ᾿Ακολούθησαν σκληρά καί ἀνηλεή βασανιστήρια καί ὁ ῞Αγιος Ραφαήλ ἐμαρτύρησε διά σφαγῆς μέ πολύ σκληρό τρόπο. Τόν ἔσυραν βιαίως τραβώντας τον ἀπό τά μαλλιά καί τή γενειάδα, τόν ἐκρέμασαν ἀπό ἕνα δένδρο, τόν ἐχτύπησαν βάναυσα, τόν ἐτρύπησαν μέ τά πολεμικά τους ὄργανα, ἀφοῦ προηγουμένως τά ἐπυράκτωσαν σέ δυνατή φωτιά, καί τελικά τόν ἔσφαξαν πριονίζοντάς τον ἀπό τό στόμα.

Σέ μερικές ἐμφανίσεις του ὁ ῞Αγιος Ραφαήλ φαίνεται νά συνοδεύεται ἀπό πολλούς, δορυφορούμενος τρόπον τινά, οἱ ὁποῖοι διάνυσαν πρίν ἀπ᾿ αὐτόν τόν ἀσκητικό βίο στή μονή τῶν Καρυῶν, ὅπως εἶπε σ᾿ ἐκείνους πού τά ἔβλεπαν αὐτά. ᾿Απεκάλυψε ἐπίσης ὅτι μονή αὐτή, ὁποία ἦταν γυναικεία, ὑπέστη ἐπιδρομή ἀπό τούς αἱμοχαρεῖς πειρατές κατά τό ἔτος 1235 μ.Χ. Κατά τήν ἐπιδρομή ἐκείνη ἀγωνίσθηκε μαζί μέ τίς ἄλλες μοναχές τόν ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καλό ἀγώνα καταγόμενη ἀπό τήν Πελοπόννησο γουμένη ᾿Ολυμπία καί ἀδελφή της Εὐφροσύνη. ῾Η ᾿Ολυμπία ἐτελειώθηκε ἀθλητικῶς στίς 11 Μαΐου τοῦ ἔτους 1235, ἐμφανίσθηκε δέ μαζί μέ τόν μεγάλο καί θαυματουργό ῞Αγιο Ραφαήλ.

῾Ο ῞Αγιος Νικόλαος ἀπέθανε μετά ἀπό βασανισμούς, ἀπό ἀνακοπή καρδιᾶς, δεμένος σ᾿ ἕνα δένδρο.

Μαζί μέ τούς ῾Αγίους συνάθλησε καί μόλις δώδεκα χρονῶν νεάνιδα Εἰρήνη, θυγατέρα τοῦ Βασιλείου, προεστοῦ τῆς Θερμῆς, ὁποία καί ἐμφανίζεται μαζί τους. Αὐτή μαρτύρησε ὡς ἑξῆς· Οἱ ἀσεβεῖς ἀλλόθρησκοι τῆς ἀπέκοψαν τό ἕνα χέρι καί ἀκολούθως τήν ἔβαλαν σέ ἕνα πιθάρι καί κατέκαυσαν τήν ἁγνή αὐτή παρθένο, ὑπό τά βλέμματα τῶν δύστυχων γονέων της, οἱ ὁποῖοι καί ἐθρηνοῦσαν γοερά γιά τό φρικτό θάνατο τοῦ παιδιοῦ τους.

Μέ τούς ῾Αγίους συνεμαρτύρησαν ὁ μνημονευθείς πατέρας τῆς ῾Αγίας Εἰρήνης Βασίλειος, σύζυγός του Μαρία, τό μόλις πέντε ἐτῶν παιδί τους Ραφαήλ, ἀνιψιά τους ῾Ελένη, ὁ δάσκαλος Θεόδωρος καί ὁ ἰατρός ᾿Αλέξανδρος, τῶν ὁποίων τά ὀστά εὑρέθησαν κοντά στούς τάφους τῶν ῾Αγίων, μέσα σέ ξεχωριστούς τάφους. Τό μαρτύριό τους συνέβη τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, στίς 9 ᾿Απριλίου τοῦ ἔτους 1463.

῎Επειτα ἀπό θαυματουργικές ὑποδείξεις τῶν ῾Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ὅπως προαναφέραμε, ἔγινε γνωστή ὕπαρξη τῶν λειψάνων τους καί ὑποδείχθηκαν τά σημεῖα ὅπου εὑρίσκονταν οἱ τάφοι τους.

Άγιοι Ραφαήλ – Νικόλαος – Ειρήνη Υφαντό

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Διαστάσεις Μ/Δ
Μέγεθος

Μεγάλο, Μικρό